Pertubuhan Mahasiswa Istimewa | PERMAI | PPM-024-02-12122017

Pendaftaran Keahlian Pertubuhan Mahasiswa Istimewa (PERMAI) PPM-024-02-12122017

Nota:
1) Segala maklumat yang diberikan adalah dibawah perlindungan Akta Pertubuhan 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan 1984.
2) Isi maklumat di bawah dengan menggunakan HURUF BESAR.
3) Pendaftaran ini WAJIB memerlukan GAMBAR saiz passport.
4) Pendaftaran ini WAJIB memerlukan salinan/gambar RESIT Pembayaran Yuran menerusi “Bank-In/Online Transfer” sebagai bukti.

BUKTI PEMBAYARAN YURAN

Yuran Keahlian (Pendaftaran Sekali Sahaja) = RM 5.00
Yuran Tahunan (Setiap Tahun/Setahun Sekali) = RM 15.00

Untuk Ahli Baru:
JUMLAH (Yang HARUS Dibayar) = RM 20.00

Untuk Ahli Sedia Ada (Yuran Tahunan):
JUMLAH (Yang HARUS Dibayar) = RM 15.00

Bayar Kepada:

AKAUN BANK NGO PERMAI

MAYBANK BERHAD
Nama:
PERTUBUHAN MAHASISWA ISTIMEWA (PERMAI)

Nombor Akaun Bank:
552219012369

BORANG PENDAFTARAN AHLI PERMAI
1
2
3
4

MAKLUMAT PERIBADI