Pertubuhan Mahasiswa Istimewa | PERMAI | PPM-024-02-12122017

Keterangan :

1.Perkataan PERMAI: Singkatan daripada Pertubuhan Mahasiswa Istimewa

2.Mortarboard: Simbolik sebagai mahasiswa-mahasiswi atau alumni institut pengajian tinggi.

3.Simbol burung merpati: Simbolik kepada kebebasan atau hak OKU yang bebas.

4.Simbol daun: Simbolik kehidupan OKU yang sentiasa berjuang untuk tumbuh segar dan  memberikan manfaat kepada orang sekeliling.

5.Warna biru gelap: Simbolik warna biru lautan dalam ibarat diri OKU yang penuh rahsia dan potensi  harus diterokai.

6.Warna biru cerah: Simbolik warna langit yang membawa maksud ketenangan dan juga impian yang  tinggi mampu dicapai oleh OKU.

7.Warna hijau gelap: Simbolik warna daun yang mengandungi kadar oksigen yang tinggi lalu  memberikan sumbangan ekosistem yang baik serta seimbang ibarat OKU dalam  masyarakat.

8.Warna hijau cerah: Simbolik kepada daun yang baru tunas ibarat dalam diri setiap OKU yang  sentiasa mempunyai perjuangan yang baharu.

 

 • Nama Pertubuhan : Pertubuhan Mahasiswa Istimewa
 • Nama Singkatan : PERMAI
 • Nombor Pendaftaran : PPM-024-02-12122017
 • Tarikh Ditubuhkan : 12 Disember 2017
 • Status Pertubuhan : Kebangsaan
 • Alamat Berdaftar : Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah
 • Email : hq.permai@gmail.com
 • Ahli : 63 Orang
 • Majlis Tertinggi : 5 Orang
 • Ahli Jawatankuasa : 15 Orang

 

 • VISI: Memperjuangkan dan menjaga kebajikan Orang Kurang Upaya (OKU)
 • MISI: Tujuan Pertubuhan adalah seperti berikut:
 1. Memperkasakan perkembangan ilmu dan sahsiah dalam kalangan komuniti OKU.
 2. Mewujudkan komuniti OKU kelas pertama.
 3. Menjadi kuasa penolak dan pemangkin dalam pembangunan masyarakat dan negara.
 4. Memantapkan daya kebolehpasaran mahasiswa atau graduan OKU dalam menempuhi dunia pekerjaan.
 5. Menjaga dan memelihara hak serta kebajikan komuniti OKU secara amnya serta ahli permai secara khususnya.
 • SLOGAN: “OKU Kelas Pertama”

 

 

SIJIL ROS

 

SURAT ROS